Wizyta duszpasterska – kolęda

„Christus Mansionem Benedicat” – „Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”. Kapłan w posłudze duszpasterskiej jest zobowiązany do odwiedzania parafian w celu wzajemnego poznania się. Wizyta duszpasterska sprawowana jest w okresie Świąt Bożego Narodzenia, które niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości.

Odwiedzamy parafian z kolędą w takiej porze, aby cała rodzina mogła brać w niej udział. Początek kolędy to godzina 16.30. Kończymy kolędę około godziny 20.30.

Dzień przed planowaną wizytą duszpasterską ministranci, którzy wraz z kapłanami wędrują po kolędzie, pytają mieszkańców domu o to, czy życzą sobie przyjąć księdza następnego dnia. Prosimy o życzliwość dla ministrantów. Wywieszane są także „powiadomienia kolędowe” na drzwiach wejściowych do bloków.

Z reguły wizyta duszpasterska trwa ok. 10-15 minut, co wynika z potrzeby odwiedzenia ok. 30 domów dziennie przez jednego kapłana. Niekiedy podczas kolędy poruszane są bardzo ważne i trudne sprawy, które wymagają więcej czasu. Parafian, którzy mają potrzebę dłużej porozmawiać z kapłanem czy też ugościć go, prosimy o umówienie się w dogodnym dla obu stron terminie.

Jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej?

  • zaplanować czas na przyjęcie kapłana – zachęcamy, aby w czasie kolędy wszyscy mieszkańcy byli w domu
  • na nakrytym białym obrusem stole prosimy przygotować: Pismo św., krzyż, świece i zapałki, wodę święconą, kropidło (zamiast kropidła może być zwykła zielona gałązka)

Jak w każdej parafii, również w naszej prowadzone są kartoteki parafian, gdzie odnotowuje się dane, przyjęte sakramenty, informacje o sytuacji rodziny.
Kartoteka jest zwykle uzupełniana przez kapłana podczas wizyty duszpasterskiej.

Jeśli z różnych przyczyn ktoś jest nieobecny w domu, a chce spotkać się z kapłanem podczas wizyty duszpasterskiej, prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w celu uzgodnienia terminu wizyty.
Szczegółowe informacje dotyczące kolejności odwiedzin podawane są w czasie trwania kolędy w ogłoszeniach duszpasterskich oraz na stronie parafialnej w rubryce aktualności.