Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:

  • świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu (istotna jest data wystawienia metryki, nie więcej niż 6 miesięcy przed datą ślubu)
  • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (może być ze szkoły średniej) oraz Poradni Rodzinnej
  • druki z USC do ślubu konkordatowego (ważność 3 miesiące) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC
  • zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii, w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie naszej parafii

Dodatkowe informacje:

  • istnieje możliwość zamówienia dekoracji kwiatowej na uroczystość zaślubin (szczegóły u pana kościelnego)
  • osoby filmujące i fotografujące uroczystość zawarcia małżeństwa mają obowiązek przed ślubem przedstawić stosowne upoważnienie i poprosić o zgodę celebransa
  • w sprawie oprawy muzycznej uroczystości zawarcia małżeństwa należy skontaktować się z panią organistką; istnieje możliwość zaangażowania solistów i instrumentalistów po uprzednim uzgodnieniu tego z panią organistką