Sakrament chrztu

Do godziwego ochrzczenia dziecka wymagane jest aby rodzice lub przynajmniej jedno z nich zgodzili się na chrzest oraz aby istniała nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku. Jeśli jej nie ma, chrzest należy odłożyć (KPK 868).
Rodzice dziecka wraz z chrzestnymi zobowiązują się do wychowania dziecka po katolicku.

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
 • zaświadczenia chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi
 • zgodę księdza proboszcza z macierzystej parafii na chrzest, jeśli rodzice mieszkają na terenie innej parafii

Kandydatem na rodzica chrzestnego może być osoba spełniająca następujące warunki:

 • ma ukończone 16 lat
 • jest katolikiem
 • przyjął / przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, Komunię św. i bierzmowanie
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 • prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym, odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary np.: w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji)

Uwaga! Rodzicami chrzestnymi bezwzględnie nie mogą być:

 • osoby, które nie ukończyły 16-stego roku życia
 • osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 • osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

Kandydaci na rodziców chrzestnych pochodzący z innych parafii zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od własnego proboszcza i kartkę od spowiedzi.

Sakrament chrztu św. jest udzielany:
w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o 13.00
w III i IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 13.00
W okresie wakacji:
w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o 11.30
w III i IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30

Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej w tygodniu przed niedzielą, kiedy ma być udzielony sakrament.