Sakrament bierzmowania

Przygotowanie dla młodzieży

Sakramenty powinny być przyjmowane w macierzystej parafii, stąd niezależnie od katechezy szkolnej, w naszej parafii prowadzone są przygotowania do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, w tym do sakramentu bierzmowania.

Bierzmowanie jest sakramentem, znakiem wiary i dlatego podstawowym warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest utożsamianie się kandydata ze wspólnotą wierzących. Wyraża się to poprzez:

  • deklarację  przyjęcia sakramentu bierzmowania przez kandydata
  • udział w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej
  • systematyczny udział w lekcjach religii i katechezach dla kandydatów
  • przystępowanie do sakramentów (Sakrament pokuty, Komunia Św.)
  • udział w rekolekcjach
  • pozytywnie zdany egzamin sprawdzający wiedzę kandydata w zakresie znajomości Katechizmu Kościoła Katolickiego
  • zachowywanie właściwej postawy świadczącej o przynależności do Kościoła w każdym miejscu i o każdym czasie
  • ostateczną decyzję dopuszczenia do sakramentu bierzmowania w naszej parafii podejmuje ks. Proboszcz Jan Szadkowski

Młodzież gimnazjalna przygotowuje się przez trzy lata trwania szkoły poprzez uczestnictwo w katechezach, udział w liturgii eucharystycznej oraz nabożeństwach i sakramentach. Udział jest potwierdzany adnotacją w książeczce kandydata do bierzmowania. Szczegółowe informacje kandydaci uzyskują podczas specjalnych katechez przygotowujących ich do sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

Katechezy przygotowujące kandydatów do bierzmowania odbywają się w domu parafialnym w wybrane poniedziałki o godz. 16.30.
Informacje na temat terminów podawane są podczas kolejnych spotkań oraz w ogłoszeniach duszpasterskich i na stronie parafialnej w rubryce aktualności.
Katechezy prowadzi ks. Rafał Jóźwik

Potrzebne dokumenty
Kandydaci do bierzmowania przedstawiają zaświadczenie o przyjęciu chrztu świętego w terminie podanym przez księdza opiekuna kandydatów.

Świadek bierzmowania
Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, sam już bierzmowany.
O ile jest to możliwe, świadkiem bierzmowania powinno być jedno z rodziców chrzestnych, co podkreśla związek między chrztem i bierzmowaniem.

Sakramentu bierzmowania udziela ks. biskup.
Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

Sakrament bierzmowania dla dorosłych sprawowany jest w Archikatedrze Łódzkiej. Bierzmowanie w Archikatedrze odbywa się w każdy II piątek miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 18.00. W spawie przygotowania się do przyjęcia sakramentu osoby dorosłe prosimy o kontakt z kancelarią parafialną najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym przyjęciem sakramentu.