Pogrzeb chrześcijański

Rodzina umierającego człowieka ma obowiązek zadbać o sakrament namaszczenia oraz o to, by umierający odchodził otoczony miłością i opieką najbliższych. Jako ludzie wierzący w Zmartwychwstanie Jezusa, mamy obowiązek pomóc naszym bliskim odejść z tego świata na spotkanie z Jezusem w wieczności, a po śmierci pomagać im poprzez modlitwę i dar Mszy świętych odprawianych za zmarłych, np. w 30 dni po śmierci, pół roku po śmierci, w rocznicę śmierci czy Msze św. „gregoriańskie”.

W celu uzyskania pogrzebu katolickiego w kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

  • kartę zgonu, poświadczoną w USC
  • zaświadczenie o przyjęciu w ostatnim czasie sakramentów przez osobę zmarłą (w przypadku niespodziewanej śmierci może to być ustne oświadczenie bliskich)
  • informację z biura cmentarnego o miejscu, dniu i godzinie pogrzebu

Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni, jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty:

  • apostaci, heretycy i schizmatycy
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej (w innych wypadkach kremacja jest dopuszczalna),
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych