I Komunia święta

Przygotowanie dzieci i rodziców

Wiek pierwszokomunijny jest dla dzieci i dla rodziców czasem niezwykłym. Dziecko jest wtedy szczególnie otwarte na wszystko, co jest związane z wiarą. Chętnie opowiada o tym, czego się dowiedziało na lekcji religii; lubi też zapytać rodziców o jakiś szczegół z Ewangelii lub z katechizmu.

Już podczas sakramentu chrztu św. rodzice biorą na siebie odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka w wierze katolickiej. Dlatego dla rodziców okres pierwszokomunijny ich dziecka jest okazją do ożywienia i pogłębienia swojej własnej wiary w duchu odpowiedzialności za poczynione zobowiązanie. Rodzicom z naszej parafii w przygotowaniu świadomego i radosnego spotkania dzieci z Chrystusem w Eucharystii pomagają nasi księża.

Katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

Odbywają się z reguły jeden raz w miesiącu. Terminy katechez podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej w zakładce aktualności.

I Komunia święta w naszej parafii:

  • w połowie maja – w tym terminie większość dzieci z naszej parafii przystępuje po raz pierwszy do Komunii świętej
  • podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek – w tym terminie z reguły kilkoro dzieci przystępuje po raz pierwszy do Komunii świętej. Dzieci przystępują do sakramentu wraz ze swoimi rodzinami. Decyzję o przystąpieniu dziecka do sakramentu w tym terminie należy uzgodnić z ks. Proboszczem.
  • rocznica I Komunii świętej obchodzona jest w niedzielę poprzedzającą przyjęcie Komunii świętej dzieci z następnego rocznika.

Wymagania dla dzieci przystępujących po raz pierwszy do Komunii św.

  • przedłożenie zaświadczenia o chrzcie świętym
  • przystąpienie do sakramentu spowiedzi
  • pozytywnie zdany egzamin sprawdzający wiedzę dziecka w zakresie znajomości głównych modlitw i zasad obowiązujących w Kościele Katolickim

Zachęcamy rodziców, aby zadbali o systematyczny udział w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej i w lekcjach religii oraz brali udział w katechezach dla rodziców.