Sakramenty i posługa

Tutaj znajdują się następujące informacje dotyczące sakramentów i posług:
- kiedy są udzielane
- jak się do nich przygotować
- jakie dokumenty są potrzebne
- jakie warunki muszą zostać spełnione

I Komunia święta
Sakrament pojednania (spowiedź)
Sakrament chrztu
Sakrament bierzmowania
Sakrament małżeństwa
Sakrament namaszczenia chorych i wiatyk
Odwiedziny chorych
Pogrzeb chrześcijański
Wizyta duszpasterska – kolęda