Słowo Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego w związku z nominacją na urząd Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

bp Marek JędraszewskiDrodzy Archidiecezjanie,

         Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka w dniu 8 grudnia 2016 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, została ogłoszona moja nominacja na urząd Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. Wolę Ojca Świętego przyjąłem w duchu posłuszeństwa, a zarazem z ogromną wdzięcznością, zdając sobie sprawę z tego, co Kraków znaczył i znaczy w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce i w dziejach całej naszej Ojczyzny, jak bliski był sercu św. Jana Pawła II Wielkiego.

         Tym samym dobiega końca moja posługa pasterska w Archidiecezji Łódzkiej, która urzędowo rozpoczęła się również w święto maryjne – w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 2012 roku. Od tamtego dnia upływają zatem dokładnie cztery lata i trzy miesiące. Wiemy, jak bardzo czas ten był bogaty w różnego rodzaju wydarzenia, w większości podniosłe, budujące wspólnotę całego Kościoła Łódzkiego. Stały się one możliwe dzięki braterskiej i harmonijnej współpracy Księży Biskupów i  Kapłanów tworzących Prezbiterium Kościoła Łódzkiego oraz posługujących tutaj Osób życia konsekrowanego, a także dzięki odczuwanej każdego dnia wielkiej życzliwości ze strony wiernych świeckich.

Chociaż mój ingres do Katedry krakowskiej nastąpi prawdopodobnie za kilka tygodni i zapewne będziemy mogli się jeszcze osobiście spotykać, zwłaszcza podczas opłatków różnych grup duszpasterskich, urzędowych i zawodowych, już dzisiaj pragnę skierować do wszystkich bardzo serdeczne podziękowanie: Bóg zapłać! Jednocześnie proszę o modlitwę zarówno w moich intencjach, jak i w intencji tego nieznanego nam jeszcze Pasterza Archidiecezji Łódzkiej, którego Ojciec Święty powoła jako mego Następcę. Niech ta modlitwa wplecie się głęboko w przeżywany przez nas liturgiczny okres Adwentu.

 

Z serdecznym błogosławieństwem

ks. Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

Łódź, dnia 9 grudnia 2016 roku

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Czym są Roraty?

rotatyNazwa Roraty wywodzi się od pierwszych słów łacińskiej antyfony: „Rorate caeli desuper…” („Spuśćcie niebiosa z wysokości…”). Zazwyczaj w Europie praktykuje się sprawowanie Mszy św. Roratnich podczas 9 ostatnich dni przed Bożym Narodzeniem. U naszych zachodnich sąsiadów i w naszym kraju zwyczaj ten obowiązuje w całym Adwencie, a najstarsze wzmianki o Roratach sięgają XIII stulecia. Odprawiano je we wczesnych godzinach rannych. Miały one uroczysty przebieg.
Charakterystycznym elementem Rorat jest zapalanie świecy. Świeca ta (roratka) umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na Msze Roratnie z zaświeconymi lampionami.
Odprawianiu Rorat towarzyszy wyjątkowa atmosfera. Tworzy ją nastrój zamyślenia i niecodzienny sposób sprawowania samej liturgii, zogniskowanej na osobie Maryi prowadzącej wiernych na spotkanie ze swoim Synem. Zazwyczaj Kościół od początku Mszy św. pogrążony jest w mroku. Zapalone są tylko świece ołtarzowe i przyniesione przez dzieci lampiony. Dopiero w trakcie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” włącza się wszystkie światła w świątyni.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

List Paserski na Adwent 2016 roku

bp Marek JędraszewskiDrodzy Siostry i Bracia: Światłość Pańska już jest pośród nas!

Z takim oto radosnym orędziem wkraczamy w kolejny liturgiczny Adwent Kościoła, a równocześnie w kolejny Adwent w naszym życiu.

Dla Narodu Wybranego ta Światłość rozbłysła z chwilą, kiedy Bóg wezwał Abrahama do opuszczenia rodzinnego, pogańskiego, chaldejskiego Ur i do wyruszenia na drogi wiary i pełnego zaufania pokładanego w Stwórcy wszelkiego istnienia. Odpowiadając na Boże wezwanie, Abraham stał się „ojcem wszystkich wierzących” (por. Rz 4, 11). Jego śladami podążali przedstawiciele kolejnych pokoleń synów Izraela, którzy swą ufność położyli w Panu: Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, król Dawid. To dlatego prorok Izajasz zwracał się z wezwaniem skierowanym do swych rodaków: „Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2, 5). Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zaśpiewajmy razem Pieśni Patriotyczne 11-go listopada

Pieśni patriotyczne

Wieczór Pieśni Patriotycznych – to nasz sposób na świętowanie Odzyskania Niepodległości. Zapraszam wszystkich! Piątek, godz. 19:00 w Domu Parafialnym. Do zobaczenia!!!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie przygotowania Archidiecezji Łódzkiej do jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

bp Marek JędraszewskiDrodzy Siostry i Bracia,

19 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się uroczysta proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, która wpisuje się w obchody 1050. lecia Chrztu Polski i w uroczyste zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Kościele Powszechnym.

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada br. dokonamy Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana we wszystkich parafiach, klasztorach i seminariach naszej Archidiecezji. Owocność włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od trudu podjęcia duchowego przygotowania, osobistego nawrócenia, pojednania z Bogiem i bliźnimi oraz ożywienia osobistej więzi z Jezusem tak, aby mógł działać i zaprowadzać swe Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia.

W związku z tym, w odpowiedzi na prośbę wyrażoną w Liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski z 5 października br., zarządzam we wszystkich parafiach Archidiecezji Łódzkiej, klasztorach i seminariach sprawowanie Nowenny przez Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Do istoty Aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana należy wyznanie z wiarą Jego panowania. Powinno być ono poprzedzone osobistym i narodowym rachunkiem sumienia, który jest niezbędnym początkiem każdego nawrócenia. Dlatego też gorąco zachęcam, aby piątek 18 listopada br. w Archidiecezji Łódzkiej był dniem pokuty i postu tak, jak to czynimy w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Niech podjęte umartwienie przysposobi nasze serca na szerokie otwarcie drzwi Jezusowi i oddanie Mu swego życia. Już dziś proszę Was wszystkich, a zwłaszcza chorych i cierpiących o modlitwę w intencji duchowej przemiany naszego polskiego narodu, który w Jubileuszowym Akcie odnowi swoje przymierze chrzcielne i zawierzy się Bożemu Miłosierdziu.

ks. Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Śladami Świętych – Noc Świętych w Archikatedrze

Noc Świętych 2016

Noc Świętych w Archikatedrze Łódzkiej odbędzie się pod hasłem: Śladami świętych w poniedziałek 31 października o godz. 19.00. Tegoroczne spotkanie będzie szczególnym dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży w Polsce.  Do udziału w Nocy Świętych zaproszeni są kapłani, osoby życia konsekrowanego, katecheci, młodzież oraz wszyscy wierni.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

List Pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

KEPDrogie Siostry i Drodzy Bracia

W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Litu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypowieści, Pan Bóg bez ociągania bierze w obronę tych, którzy dniem i nocą do Niego wołają. Ma więc sens nasza wytrwała modlitwa. Trzeba więc o łaskę wiary stale prosić, ale też mężnie wiarę wyznawać i razem z innymi ją manifestować. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzające je Dni Misyjne w diecezjach pokazały, że dzieje się wówczas zbawienie, doświadczamy obecności i bliskości Boga. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Dziś Dzień Dziecka Utraconego

Dzień Dziecka Utraconego 2016Od 12 lat obchodzony jest w Polsce Dzień Dziecka Utraconego.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy Rodziców, którzy doświadczyli tej bolesnej straty, a także członków ich rodzin, przyjaciół i znajomych.
18 października 2016 r.(wtorek) o godzinie 18.00, spotkamy się w sali konferencyjnej Centrum Służby Rodzinie przy ulicy Broniewskiego 1a w Łodzi, na wspólnej Eucharystii.
Rodzice będą mogli zapalić światełka pamięci, jak również wpisać imię swojego dziecka do Księgi Dzieci Utraconych. Księga będzie wyłożona od godziny 17.00 w Sali Konferencyjnej.
Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 533 306 855

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wybieram miłość – koncert zespołu Jedno Ciało

Jedno Ciało

Już w najbliższą niedzielę, 16 października, o godz. 15:00 w Domu Parafialnym będzie miał miejsce koncert wyjątkowego zespołu Jedno Ciało. Zagrają dla nas Oazowicze -
Lena i Maciej Durlakowie.

Tak artyści piszą o sobie:
„Lena i Maciej Durlakowie. Od 3 maja 2013 jesteśmy małżeństwem. Nieustannie szczęśliwi jako mąż i żona oraz tata i mama. Gramy ze sobą od pierwszej minuty znajomości:-) Od 14 lutego 2016 tworzymy małżeński projekt muzyczny „Jednociało”, inspirowany twórczością JJ i Davida Hellerów z USA. Tłumaczymy ich piosenki i aranżujemy według naszej wrażliwości, a właściwie według naszych dwóch wrażliwości spojonych w jedną. Wszystko nabiera głębi dzięki Miłości. Mocno utożsamiamy się z tym, o czym śpiewamy. Nasze koncerty mają charakter akustyczny, intymny. Mamy nadzieję, że nasza muzyka wskaże słuchającym Źródło Miłości. JEDNOCIAŁO 1+1=1″

Zachęcamy do posłuchania utworu w ich wykonaniu „Kołysanka

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Rekolekcje akademickie na dobry początek roku!

Rekolekcje akademickeDrodzy Studenci! Skoro nowy rok akademicki 2016/17 już wpisuje się w nasze funkcjonowanie, pragniemy zaprosić Was do wydarzeń, które pozwolą nam wspólnie ten rok dobrze rozpocząć. Już po raz trzeci odbędą się REKOLEKCJE NA DOBRY POCZĄTEK ROKU, pod hasłem „Idźcie i głoście”. Rekolekcje rozpoczynamy 10 października, codziennie w innym ośrodku akademickim Łodzi.

  • 10 października – DA KAMIENICA (DOMINIKANIE)
  • 11 października – JDA (JEZUICI)
  • 12 października – DA WĘZEŁ (SALEZJANIE)
  • 13 października – DA PIĄTKA (KATEDRA)

Początek każdego spotkania rekolekcyjnego – godzina 19:30

Natomiast 16.10 (niedziela) o godzinie 19.00, zapraszamy do łódzkiej Katedry na Mszę Świętą inaugurującą rok akademicki 2016/2017.

Źródło: Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

XVI Dzień Papieski 9.10.2016

XVI Dzień Papieski 2016 r

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Modlitwa o prawe sumienia

modlitwa

O prawe sumienia i światło Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Polsce o prawnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalniej śmierci, będziemy się modlić w najbliższy poniedziałek 3 października o godz. 12.00 w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej.

Mszy Świętej koncelebrowanej w tej intencji, przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Łódzki Marek Jędraszewski. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie. Zachęcamy do przybycia w białych strojach.

Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej);

http://www.katedra.lodz.pl/co-w-katedrze/aktualnosci/764-modlitwa-o-prawe-sumienia

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

III Archidiecezjalna pielgrzymka młodzieży do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie

Sanktuarium w ZabawieIII Archidiecezjalna pielgrzymka młodzieży do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie odbędzie się w sobotę 24 września. Do udziału w pielgrzymce zaproszeni są szczególnie kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Tegoroczne pielgrzymowanie będzie szczególną okazją do dziękczynienia za dar Światowych Dni Młodzieży w Polsce oraz dobrą sposobnością, aby przy relikwiach bł. Karoliny modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz wypraszać dar życia w czystości i abstynencji od różnego rodzaju używek.

Księża Proboszczowie, Wikariusze i Katecheci proszeni są o zorganizowanie z każdego dekanatu wyjazdu grupy młodzieży do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Osoby odpowiadające za poszczególne grupy młodzieżowe otrzymają specjalne pielgrzymkowe materiały formacyjne, które będzie można wykorzystać podczas podróży do Zabawy.

Program pielgrzymki:

11.30 – Przyjazd pielgrzymów do Wał Rudy – miejsca męczeństwa bł. Karoliny i zawiązanie wspólnoty;

12.15 – Droga Krzyżowa szlakiem męczeńskiej śmierci bł. Karoliny, po niej przejazd do Zabawy;

14.30 – Przerwa na posiłek i zwiedzanie sanktuarium w Zabawie;

15.30 – Konferencja o bł. Karolinie w kościele;

16.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Marczaka

Zakończenie pielgrzymki

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Diecezjalne obchody 1050. Lecia Chrztu Polski – Konstantynów Łódzki

1050. lecie Chrztu PolskiSerdecznie zapraszamy do udziału w piątej stacji archidiecezjalnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, które będą miały miejsce 1 października w Konstantynowie Łódzkim. Będą one połączone z dorocznym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Ponieważ w tym roku mija siedemdziesiąt pięć lat od uwięzienia przez niemieckich okupantów 310 kapłanów pochodzących z diecezji łódzkiej, częstochowskiej, włocławskiej, archidiecezji poznańskiej i ze wspólnot zakonnych w obozie koncentracyjnym założonym przez niemieckiego okupanta w zlikwidowanej fabryce włókienniczej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Łódzkiej 27, piąta stacja tych obchodów będzie poświęcona problematyce martyrologii duchowieństwa.

O godz. 12.00 w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny będzie sprawowana Msza św., po której nastąpi poświęcenie pomnika przy kościele a następnie odsłonięcie i poświęcenie krzyża oraz nowych tablic na pomniku przy budynku poobozowym. Na zakończenie wszystkich uczestników uroczystości zapraszamy na wspólny posiłek.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” rozmywa jednoznaczne wymagania Ewangelii

KEPW ostatnim czasie organizacje związane z tzw. nurtem LGBT – wsparte przez środowiska Tygodnika Powszechnego, Więzi i Znaku – rozpoczęły kampanię medialną pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”. Akcja ta skierowana jest do ludzi wierzących i – jak twierdzą organizatorzy – „ma na celu przypomnienie, że z wartości chrześcijańskich wypływa konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych” (źródło: www.znakpokoju.com). O ile wszelkie działania służące promowaniu zgody społecznej zasługują na uznanie, o tyle – w kontekście wspomnianej inicjatywy – należy przypomnieć o fundamentalnych sprawach, które Kościół głosi w sposób niezmienny.

1. Sam liturgiczny znak pokoju – do którego odnoszą się organizatorzy kampanii – wyraża gotowość do pojednania z drugim człowiekiem i przyjęcia go w świętej wspólnocie grzeszników. Wszyscy przecież jesteśmy grzeszni, co również wyrażamy w akcie pokuty na samym początku każdej liturgii. Wyciągnięta ku drugiemu ręka oznacza zatem akceptację osoby, nigdy zaś – aprobatę dla jej grzechu, niezależnie od tego, jakiej on jest natury. Należy ponadto podkreślić, że członkowie wspólnoty zgromadzonej na liturgii mają nieustanny obowiązek nawracania się, to znaczy dostosowywania się do wymagań Ewangelii i odwracania się od własnych grzesznych upodobań. Istnieje obawa, że akcja „Przekażmy sobie znak pokoju”, wydobywając gest podanej ręki z kontekstu liturgicznego, nadaje mu znaczenie, które jest nie do pogodzenia z nauką Chrystusa i Kościoła.

2. Środowiska LGBT często zarzucają Kościołowi, że zwiastując im Ewangelię, pozbawia on godności osoby homoseksualne, biseksualne czy transpłciowe. Dlatego trzeba z całą mocą powiedzieć, że Kościół jest jedyną instytucją, która od dwóch tysięcy lat niestrudzenie głosi godność każdej osoby ludzkiej bez wyjątku. To niezmienne nauczanie nie zmienia się również w odniesieniu do wspomnianych osób. Kościół nigdy nie dzieli ludzi według orientacji seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako stworzeni „na obraz i podobieństwo Boga”, są ukochanymi dziećmi Bożymi – siostrami i braćmi w Chrystusie – i stąd cieszą się równą godnością. Dlatego – razem z Ojcem Świętym Franciszkiem – „chcemy przede wszystkim potwierdzić, że każda osoba, niezależnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana w swej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć «jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji»”, a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy. W odniesieniu do rodzin, należy natomiast zapewnić im pełne szacunku towarzyszenie, aby osoby o skłonności homoseksualnej miały konieczną pomoc w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu” (Franciszek, Amoris laetitia, 250).

3. Szacunek dla godności każdej osoby jest jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych. Są one obiektywnie moralnie złe i jako takie nie mogą nigdy cieszyć się akceptacją Kościoła. Podobnie jest z podnoszonymi przez niektórych postulatami zrównania w prawie związków homoseksualnych z heteroseksualnymi. Tego typu postulaty – zawsze, a zwłaszcza w dobie głębokiego kryzysu rodziny – są szkodliwe dla społeczeństw i jednostek.

Zło jest złem nie dlatego, że zostało przez kogoś zabronione, ale dlatego, że – jako niezgodne z planem Bożym – szkodzi człowiekowi. Stąd Kościół – jak dobra matka – musi jasno nazywać je po imieniu. Postawa tolerancji wobec zła byłaby w istocie obojętnością wobec grzeszących sióstr i braci. Nie miałaby zatem nic wspólnego z miłosierdziem ani z chrześcijańską miłością.

Podsumowując, wyrażamy przekonanie, że katolicy nie powinni brać udziału w kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”, gdyż rozmywa ona jednoznaczne wymagania Ewangelii.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe