Odpust w parafii

W chwili popełnienia grzechu, człowiek zaciąga dwie konsekwencje: winę i karę. Możemy jednak prosić Pana Boga, aby odpuścił nam grzechy. Pan Bóg zmazuje nasze winy w czasie sakramentu pojednania. Zostaje jednak kara, którą Pan Bóg zmazuje w czasie odpustu.

odpust w parafii1W naszej parafii w uroczystość naszej patronki NMP Królowej Polski 3 maja wierni mogą otrzymać odpust zupełny. Na uroczystą Sumę Odpustową zapraszamy o godz. 12.00, a po Sumie idziemy procesją z Najświętszym Sakramentem dookoła naszego kościoła.
Szczegółowe warunki odpustu podawane są podczas Mszy świętych w dniu uroczystości.

W dniu odpustu w naszej parafii organizowany jest Bieg Parafialny oraz Parafialny Konkurs Ciast.
Dochód uzyskany z tych imprez przeznaczony jest na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dzieci z niezamożnych Rodzin z naszej parafii.Konkurs ciast1