Historia parafii

17 Stycznia 1983 roku - Ordynariusz Łódzki, ksiądz Biskup Józef Rozwadowski wydaje dekret powołujący do życia nową parafię na osiedlu Radogoszcz Zachód w Łodzi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Proboszczem nowopowstałej parafii zostaje ksiądz Jan Szadkowski.

20 Lutego 1983 roku – Przy polowym ołtarzu zbudowanym na ul. Tarninowej ksiądz proboszcz o godzinie 11-ej odprawia pierwszą mszę świętą na którą przybywa liczne grono okolicznych mieszkańców.

11 Grudnia 1983 roku - Ksiądz biskup Jan Kulik poświęca niewykończoną, ale już – wspólnymi siłami księdza proboszcza i parafian – zbudowaną kaplicę, w której od tej chwili skupiać się będzie życie parafialne. Już za niecałe dwa tygodnie pierwsza w historii parafii Pasterka.

Czerwiec 1986 roku - Rozpoczyna się budowa plebanii i budynku katechetyczno-kancelaryjnego, budowa – tak jak wszystkie inne w tej parafii, wcześniejsza kaplicy i późniejsze – samego kościoła – przeprowadzana połączonymi siłami części świeckiej i duchownej parafii. Plebania została ukończona dwa lata później i od tego czasu pracujący tu księża mieli już kawałek dachu nad głową.

20 Lipca 1987 roku – Po wielu zabiegach „dyplomatycznych” księdzu proboszczowi udało się wynegocjować pozwolenie na budowę kościoła. Prace ruszają następnego dnia i – choć mozolnie – miesiąc po miesiącu postępują naprzód.

3 Maja 1990 roku – W dniu odpustu parafialnego następuje konsekracja trzech, ufundowanych przez parafian dzwonów. Już nie będzie można tłumaczyć swojego spóźnienia na niedzielną mszę świętą brakiem wcześniejszego sygnału dźwiękowego… Śpiochy! – Biada Wam…

13 Września 1992 roku – Ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek odprawia w budującym się kościele pierwszą mszę świętą połączoną z wmurowaniem kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego.

Wiosna 1993 roku – W krótkiej przerwie w budowie wyjazd księdza proboszcza wraz z grupą parafian do Betlejem którego efektem jest przywieziona z miejsca narodzenia Chrystusa figurka dzieciątka Jezus.

17 Października 1995 roku – Poświęcenie i ustawienie krzyża misyjnego na zakończenie pierwszych misji parafialnych.

Rok 1997 – Budynek kościoła zostaje zamknięty murami i stropami; biorąc pod uwagę fakt, iż cała budowa jest przeprowadzana siłami rąk parafian i dzięki pomysłowości księdza proboszcza, tempo prac jest imponujące. Ciekawe, o ile szybsi i lepsi jesteśmy od budowniczych porównywalnych z naszym kościołem budowli, jak chociażby Bazylika św Piotra w Rzymie czy katedra Nottre Damme… ??

1 Czerwca 1998 roku – Trzy dzwony „powędrowały” na wybudowaną wcześniej wieżę. Wawelskie Zygmunty mogą czuć się nieco zagrożone powstałą obok nas konkurencją…

3 Czerwca 1998 roku – W dniu 25 lecia kapłaństwa księdza proboszcza (życzymy następnych 125 lat…) nastąpiło poświęcenie figury matki Bożej Fatimskiej i kielicha mszalnego.

16 Października 1998 roku – W dwudziestą rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na papieża nad wieńczącą kopułą naszego kościoła powiewają flagi: polska i watykańska. Czy ktokolwiek piętnaście lat wcześniej mógł się spodziewać, że na ten radosny moment trzeba będzie czekać tak niedługo??

15.10.2000 - Poświęcenie kościoła

2008 rok – W jubileuszowym roku nazej parafii, 26 października o godz. 12.00 Metropolita Łódzki Arcybiskup Władysław Ziółek uroczyście konsekrował kościół para-

fialny (na konsekracje składa się m.in. namaszczenie olejem świętym ołtarza ofiarnego i ścian kościoła). Współkonsekratorami byli: ks. prałat Janusz Lewandowicz – Rektor WSD, ks. prałat Ireneusz Kulesza – Proboszcz parafii katedralnej, ks. prałat Henryk Kowaliński – Proboszcz parafii św. Jadwigi w Tomaszowie Mazowieckim i ks. kanonik Wiesław Dura – Proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Łodzi (galeria zdjęć z uroczystości). Konsekracje poprzedziły rekolekcje parafialne które poprowadził O. Szymon Plewa Karmelita Bosy.

2009 rok
6 czerwca
w Bazylice Archikatedralnej przyjęło święcenia kapłańskie dziewięciu diakonów, wśród nich dn Tomasz Liszewski i dn Piotr Tarabasz nasi parafianie. 7 czerwca o godz. 13.00 ks. Piotr Tarabasz odprawił swoją pierwszą Mszę świętą (Mszę św. prymicyjną). Obecnie jest wikariuszem w parafii pw. św. Jadwigi w Tomaszowie Mazowieckim. 21 czerwca o godz. 13.00 ks. Tomasz Liszewski odprawił Mszę św. prymicyjną. Obecnie przebywa na studiach z psycholigii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

2010 rok
18-19 maja naszą Parafię nawiedził obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, który pielgrzymował po całej diecezji. Przyjęcie obrazu poprzedziły Misje Święte głoszone przez Przeora Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi, O. Krzysztofa Wesołowskiego. Nawiedzenie zgromadziło bardzo wielu parafian, wszyscy parafianie mogli czuwać przy obrazie przez całą noc. Na Msze św. przybyli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Była też Msza św. dla chorych i starszych.

24 października bp Adam Lepa przeprowadził Wizytacje Kanoniczną naszej parafii. Na Mszach św, w których uczestniczył wygłosił kazania, po każdej Mszy św. poszczególne grupy parafialne składały sprawozdania ze swojej działalności. Na koniec wizytacji bp Adam Lepa dokonał poświęcenia przydrożnego krzyża na ul. Okulickiego (za torami).

2012 rok
26 maja
w Bazylice Archikatedralnej przyjęło święcenia kapłańskie sześciu diakonów, wśród nich dn Piotr Obiedziński, nasz parafianin. Natępnego dnia – odprawił Mszę św. prymicyjną. Obecnie jest wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach.