Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

Cały lud chrześcijański jest zobowiązany do różnorodnej współpracy, przez nieustanną modlitwę, a także inne dostępne mu sposoby, aby Kościół posiadał zawsze kapłanów, którzy będą potrzebni do wypełniania jego Boskiego posłannictwa.

Sobór Watykański II
Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis 11.

Koło Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi zrzesza ludzi, którym wspieranie powołań kapłańskich jest szczególnie bliskie. Obecnie do TP WSD należy ok. 850 członków z przeszło 70 parafii. Stowarzyszenie powstało w październiku 2004 roku decyzją Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego. Członkami stowarzyszenia są osoby w które zadeklarowały chęć troski o sprawy Seminarium. Wspomagają Seminarium zarówno duchowo – ofiarowują modlitwy, trud, cierpienie w intencji Seminarium, a także wspierają je materialnie. Za członków TP WSD odprawiana Msza święta jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Raz do roku w listopadzie organizowane jest Spotkanie Przyjaciół w budynku WSD, często także są oni obecni podczas uroczystości seminaryjnych.

W naszej parafii od 2006 roku istnieje Parafialne Koło Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Początkowo koło liczyło 11 członków, a obecnie koło liczy 34 członków. W skład członków koła wchodzą członkowie różańca „Żywej Róży”. Główną działalnością koła jest wspieranie spraw Seminarium Duchownego ofiarami modlitwy i materialnymi. Od roku 2003 w każdy czwartek tygodnia po Mszy Świętej o godz. 7.00 modlimy się w intencjach Ojca Świętego, Kapłanów, Biskupów Zakonników, Misjonarzy a także o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Intencje dotyczącą profesorów i seminarzystów WSD w Łodzi dołączyliśmy do naszych modlitw w grudniu 2006 roku. Modlimy się o dar zdrowia, siły i obfite łaski Boże oraz owocną pracę dydaktyczną dla Profesorów i Wykładowców WSD w Łodzi, a dla ich Wychowanków-Kleryków i przygotowujących się do kapłaństwa modlitwy się, aby wytrwali w swoim powołaniu, a po ukończeniu studiów uzbrojeni w rzetelną wiedzę byli dobrymi kapłanami. Szczególną modlitwą, objęliśmy kleryków z naszej parafii:

  • Piotra Tarabasza
  • Tomasza Liszewskiego
  • Piotra Obiedzińskiego
  • i za diakonów będących na praktyce w naszej parafii: Sebastiana Krawczyka i Karola Karwowskiego.

Głęboko przeżyliśmy Msze Św. Prymicyjne wyżej wymienionych dialogów, w których uczestniczyliśmy. Obecnie nadal modlimy się za nich, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki kapłańskie. Do obowiązków członków koła należy uczestniczenie raz w roku na jesieni w spotkaniu organizowanym w W.S.D. w Łodzi W tych spotkaniach uczestniczymy liczną grupą.