Różaniec Rodziców za Dzieci

feretron2W obliczu realnych zagrożeń wynikających ze zmian społeczno-kulturowych skierowanych przeciwko rodzinie oraz prawu rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z ich przekonaniami, rodzi się naturalna potrzeba modlitewnej łączności w celu OCHRONY RODZINY JAKO NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI.

W duchu tej potrzeby rodzice naszej parafii podjęli inicjatywę utworzenia kół Różańca Rodziców za Dzieci, by w ten sposób przez wstawiennictwo Matki Boskiej Oliwskiej, patronki Różańca Rodziców za Dzieci, wyprosić dla nich uzdrawiającą moc Miłosierdzia Bożego, ochronę przed wszelkim złem, przede wszystkim przed skutkami słabości, zaniedbań i grzechów ich rodziców.

Z pomocą naszej Patronki udało się w bardzo krótkim czasie stworzyć w naszej parafii trzy 20-osobowe róże Różańca Rodziców za Dzieci. Ich patronami są św. Jan Paweł II, bł. Ludwik i Zelia Martin oraz św. Józef. Swoje modlitewne dzieło rozpoczęła też kolejna, czwarta róża pw. św. Rity. Ufamy, że szybko uda się pozyskać kolejne osoby, by róża była kompletna.

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA działającej przy parafii katedralnej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie.  Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci. (link: http://www.rozaniecrodzicow.pl/?o=opowst )

„Czymś pięknym i owocnym jest … powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. … Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat … stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.”

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae – w Watykanie, dnia 16 X 2002 roku

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ideą Różańca Rodziców za Dzieci na stronie www.rozaniecrodzicow.pl

Rodziców z naszej parafii (i nie tylko) zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie Różańca Rodziców za Dzieci. WARTO MODLIĆ SIĘ ZA NASZE DZIECI…

Wszelkich potrzebnych informacji udzieli animator kół parafialnych Różańca Rodziców za Dzieci: Joanna Krygier, joanna.krygier@me.com


Różaniec Rodziców za Dzieci – harmonogram tajemnic na rok 2015