Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Przy naszej Parafii działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków oraz czynności (internet, hazard itp.) i ich rodzin. Oferuje pomoc poprzez wskazanie możliwych form pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom oraz udzielanie porad pierwszego kontaktu dla osób z problemem uzależnienie.

Punkt mieści się w Domu Parafialnym – w kancelarii parafialnej i jest czynny w wybrane wtorki miesiąca, w godz. 19:00 – 20:30. Szczegółowe informacje podawane są w ogłoszeniach parafialnych i aktualnościach na stronie internetowej.