Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci

Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci (PKRD) założyła Madzia Buczek (www.pkrd.org.pl):

Zobaczcie, jak bardzo w naszych czasach potrzebna jest modlitwa różańcowa, o którą błaga nas Matka Boża. Maryja potrzebuje modlitwy różańcowej każdego z Was! Przez naszą wytrwałą, gorliwą modlitwę różańcową możemy sprawić, że Niepokalane Serce Maryi zatryumfuje i na świecie zapanuje pokój, radość i miłość.

W naszej parafii historia PKRD1PKRD związana jest z wizytacją kanoniczną bp. Adama Lepy w październiku 2010 roku, który zapytał o koła młodzieżowe i dziecięce po zdaniu relacji z działalności Żywej Róży przez p. Zosię Kurzyk. Na nabożeństwach różańcowych zawiązała się wspólnota dzieci, które przez cały miesiąc odmawiały różaniec i z pierwszej 20 dzieci powstało pierwsze PKRD pw. MB Różańcowej, którego opiekunem jest p. Basia Piątkowska. Drugie i trzecie PKRD powstawały w maju 2011 roku pod wpływem przeżyć związanych z beatyfikacją Papieża Jana Pawła II, kolejno: pw. MB Częstochowskiej, opiekun – p. Ewa Świątek i pw. MB z Guadalupe (koło młodzieżowe), opiekun – p. Wiola Horodejczuk. Czwarte PKRD to owoc nabożeństw różańcowych w październiku 2011 roku, pw. NMP Królowej Polski, opiekunką jest p. Ewa Hajdan. Piąte PKRD tworzy się od lutego 2012 roku i jest pw. MB z Lourdes, opiekun – p. Beata Słowińska. PKRD są tworzone i działają na zasadzie kół Żywej Róży. W każdym kole jest 20 dzieci, bo tyle jest tajemnic różańca. Wymiana tajemnic jest raz w miesiącu, w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o 11:30. Więcej o PKRD: sobotnie audycje w Radiu Maryja i TV Trwam o godz. 19:30, dodatek do miesięcznika „Rodzina Radia Maryja” pt: „Kropelka Radości”, miesięcznik „Mały Gość Niedzielny”.

Opiekun duchowy PKRD – ks. Daniel Jarzębski

Opiekun świecki – p. Ewa Świątek, tel. 42 214 25 95

Zapraszamy dzieci do wspólnej modlitwy różańcowej.