Krąg Biblijny

Raz w tygodniu spotykamy się aby we wspólnocie odczytywać słowo Boże i razem czynić nad nim refleksje. Chcemy lepiej poznawać treść Pisma Świętego i żyć według jego wskazań. Spotkania uzupełniane są katechezami i filmami o tematyce biblijnej.

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się we wtorki po mszy św. wieczorowej.

Opiekun: ks. Andrzej Wasiak

Serdecznie zapraszamy!