Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu 1.03.2015

abp Marek Jedraszewski1. W niedzielę 1 marca przeżywaliśmy wizytację kanoniczną naszej parafii. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, oprócz spotkań
z poszczególnymi grupami, przyjął sprawozdanie Ks. Proboszcza podczas Mszy św. o godz 13:00.

2. W liturgii Kościoła trwa okres Wielkiego Postu.
Nabożeństwa Wielkopostne w naszej parafii:

Droga Krzyżowa – w każdy piątek: dla dzieci o 16:30, dla dorosłych po wieczorowej mszy św., czyli ok. 18:30 oraz dla młodzieży o godz. 19:30.
Gorzkie Żale – we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 17:15.

3. We wtorek 3 marca przez cały dzień adoracja Najświętszego Sakramentu
i modlitwa naszej parafii w intencji Ojca św. Franciszka, Synodu i Rodzin. Indywidualna adoracja rozpocznie się po mszy św. o godz. 7:00 i trwać będzie do godz. 21. 
W ciągu dnia wspólnie odmówimy Anioł Pański o godz. 12:00,  Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00 oraz odśpiewamy Apel Jasnogórski o godz. 21:00Podczas Mszy św.
o godz. 18:00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszamy także do zapisywania się na konkretne godziny indywidualnej adoracji. Czytaj więcej.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek miesiąca Msza św. w intencji powołań o godz. 18:00, po niej indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. O godz. 20:20 wspólna modlitwa różańcowa oraz Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy.
W pierwszy piątek – spowiedź rano od 6:45 oraz popołudniu po Drodze Krzyżowej dla dzieci.
W pierwszą sobotę - po Mszy św. o godz. 7:00 modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

5. W czwartek 12 marca nasz kościół będzie kościołem stacyjnym, w którym będzie można uzyskać odpust zupełny. Szczegóły przypomnimy w przyszłą niedzielę.
Czytaj więcej o Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych w 2015 r.

6. Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa składamy do puszki  przy krzyżu w kościele.
Do puszki z napisem „Jałmużna postna” składamy ofiary na pomoc i chleb dla ubogich.

Podobnie, jak przed Bożym Narodzeniem, tak teraz w Wielkim Poście pragniemy pomóc dzieciom z rodzin niezamożnych. Organizujemy kolejną parafialną akcję:
Z SERCA DO SERCA. W kruchcie są wyłożone skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Zabierając do domu taką skarbonkę możemy przez cały Wielki Post składać do niej pieniądze zaoszczędzone przy okazji postnych wyrzeczeń i umartwień. W Niedzielę Palmową przyniesiemy skarbonki do kościoła.

7. Z naszej parafii organizujemy pielgrzymki:
-na Litwę w terminie od 17 do 19 kwietnia 2015 r. Szczegółowe informacje na plakacie. Pielgrzymkę organizuje ks. Daniel, zapisy do końca lutego.
-do Rzymu w terminie od do 11 czerwca 2015 r. Szczegółowe informacje na plakacie. Pielgrzymkę organizuje ks. Rafał, zapisy do końca marca.

8. W naszym kiosku jest tradycyjnie prasa katolicka: tygodniki „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”, „Idziemy”.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej

ks Marek MarczakZ ogromną radością podaję do wiadomości wszystkich Umiłowanych w Chrystusie Panu Wiernych Archidiecezji Łódzkiej, że w dniu 28 lutego 2015 roku Ojciec Święty Franciszek mianował księdza doktora Marka Marczaka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, biskupem pomocniczym naszej Archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Lentini.
Pragnę także podać do wiadomości, że Ksiądz Biskup Nominat otrzyma sakrę biskupią
w sobotę 11 kwietnia br. o godzinie 12.00 w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej.

Wyrażając dziękczynienie Bogu Wszechmogącemu za dar nowego Biskupa, polecamy
Go modlitwie wszystkich Archidiecezjan.

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki

Archidiecezja Łódzka.
Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej.
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Czym jest wizytacja kanoniczna?

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi
i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup
na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie,
że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii
ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).

Tekst zaczerpnięto ze strony parafii pw. Dobrego Pasterza w Warszawie Miedzeszynie.
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

List Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego na Wielki Post 2015

list WP 2015Ewangelia św. Marka, przypadająca
na dzisiejszą Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, mówi nam, że Pan Jezus tuż po chrzcie
w Jordanie przez czterdzieści dni przebywał
na pustyni. 
Tam też był „kuszony przez szatana”
(Mk 1, 13 a). To zdarzenie każe nam odnieść się
do samych początków istnienia człowieka na ziemi,
o których mówi Księga Rodzaju. Człowiek stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo (por. Rdz 1, 27) cieszył się wtedy przyjaźnią swego Stwórcy. Dlatego mógł przebywać
w raju. Jednakże jego szczęście nie trwało długo. Pierwsi rodzice zostali poddani pokusie
i tej pokusie ulegli. Na skutek kłamstwa, które szatan wsączył w ich serca, zwątpili
w prawdomówność samego Boga, a następnie złamali Boży zakaz. W konsekwencji zostali wypędzeni z raju. Ciężka praca, cierpienie i śmierć stały się odtąd ich losem – a poprzez nich losem całej ludzkości. Jednakże Bóg „bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2, 4) ulitował się nad nieszczęsnymi dziećmi Adama. Gdy „nadeszła pełnia czasu” (por. Ga 4, 4), zesłał
na świat swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Dziewicy Maryi. On stał się Nowym Adamem, „który zmazał dłużny zapis starodawnej winy” (por. Orędzie Paschalne). On bowiem – jak słyszeliśmy w czytanym dzisiaj fragmencie Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła – przyszedł na świat właśnie po to, „aby [nas] do Boga przyprowadzić” (1 P 3, 18).
Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

PIELGRZYMKA DO RZYMU !!!!

plakat

ZAPISY DO KOŃCA MARCA !!!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Adoracja Najświętszego Sakramentu 3 marca 2015

Najświętszy sakramentWe wtorek 3 marca w naszym kościele będzie miała miejsce całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz  modlitwa za Ojca Św. Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za Rodziny. Adoracja rozpocznie się po porannej Mszy św., czyli ok. godz. 7:30
i potrwa do godz. 21. Wspólnie będziemy modlić się
na różańcu
(ok. godz. 18:30) oraz odśpiewamy Apel Jasnogórski o godz. 21. Msze św. wieczorowe będą odprawione zgodnie z codziennym porządkiem (17:30, 18:00). Szczególnie serdecznie zapraszamy pary małżeńskie na Mszę św. o godz. 18:00, podczas której nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Wszystkich serdecznie zapraszamy
do indywidualnej i wspólnej modlitwy. Tych, którzy mogą i chcą, zapraszamy do zapisywania się na konkretne godziny indywidualnej adoracji, tak aby Pan Jezus nigdy nie był sam. Zapisać się można
w zakrystii codziennie po każdej Mszy św.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ferie zimowe 2015

ferieDobiegły końca ferie zimowe, dobiegły końca także spotkania dla dzieci w domu parafialnym. Podczas drugiego tygodnia ferii dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach. W poniedziałek dzieci brały udział w licznych zabawach i grach integracyjnych;  środa była dniem filmowym. Natomiast w piątek podczas warsztatów plastycznych dzieci tworzyły m. in. piękne kartki walentynkowe.  Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za obecność i wspólną zabawę. Szczególne podziękowania kierujemy do Weroniki za opiekę i pomysłowość podczas spotkań oraz za zdjęcia.  Dziękujemy także jednemu z rodziców za przyniesione w piątek pączki :)

A jak dzieci spędzały ten czas można zobaczyć tutaj.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

KEPKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa
i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz także te, które dotyczą pozostałych wartości. Takie próby, pojawiające się w ostatnich miesiącach już nie tylko
w debacie politycznej i publicystyce, ale również w decyzjach Ministra Zdrowia, pomysłach Pełnomocnika Rządu ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz inicjatywach legislacyjnych, polegają na rozrywaniu funkcjonalnego i aksjologicznego zespolenia pojęć małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. To, że kobiety i mężczyźni łączą się na stałe
w heteroseksualne, prawnie sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi osobowej partnerów, by dać życie wspólnym dzieciom i razem je wychować, a potem mieć w nich podporę, nie jest już rzekomo ideałem społecznym, przyświecającym ustrojodawcy
i stanowiącym cel polityki rodzinnej państwa, lecz — jak się w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi — w pluralistycznym społeczeństwie jest najwyżej jedną
z równoprawnych opcji dotyczących intymnych więzi i prokreacji. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiany w redakcji parafialnej strony www

A SzychowskaSzanowni Państwo

Z przyjemnością informuję, że od dziś obowiązki redaktorki parafialnej strony internetowej przejmuje pani Anna Szychowska.
Bardzo dziękuję za dwa lata dobrej i owocnej współpracy :)

 Z Panem Bogiem
Agnieszka Kluszczyńska

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Parafialne przebieranki i inne atrakcje w ferie

bal przebierancowWczorajszy Bal Przebierańców zgromadził Parafian – tych małych i dużych też. Jak to w karnawale bywa – były tańce, konkursy z nagrodami, a nawet konkursy na tańce :)
Na przykład konkurs na taniec balonem.
Na wspólną zabawę przyszło kilkadziesiąt osób. Dziękujemy za zdjęcia z balu. Zobacz zdjęcia.
Podczas ferii zimowych zapraszamy dzieci do spędzenia z nami czasu pełnego atrakcyjnych zabaw, gier i warsztatów. Więcej informacji

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Pielgrzymka na Litwę !!!!

pnl

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

parafialne ferie zimowe 2015Dzieciaki!

Zapraszamy
Was
na
zabawy
i warsztaty
w domu
parafialnym
podczas
ferii.
Szczegóły
znajdziecie
na plakacie
i w ogłoszeniach
w przyszłą
niedzielę.
Powiedzcie Waszym Rodzicom :)

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Łańcuch modlitw Archidiecezji Łódzkiej

W naszej parafii 3 marca będziemy modlić się za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny.

Od 2 lutego tj. od Święta Ofiarowania Pańskiego do 22 listopada tj. Uroczystości Chrystusa Króla na terenie Archidiecezji Łódzkiej trwać będzie nieustanna modlitwa za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny. Co dzień w każdej parafii według wyznaczonego wcześniej porządku odbywać się będzie modlitwa, w czasie której znajdzie się czas na całodniową adorację Najświętszego Sakramentu zakończoną Mszą świętą, połączoną z okolicznościową homilią, a także z odnowieniem przez małżonków zawartych niegdyś ślubów małżeńskich oraz z oddaniem się rodzin Matce Najświętszej.

Zobacz kalendarz modlitwy Archidiecezji Łódzkiej za Ojca Świętego Franciszka,
za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie

RodzinaList Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie modlitwy Archidiecezji Łódzkiej za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny.

Drodzy Archidiecezjanie!

Współczesny Kościół jest w pełni świadomy tego, że po pierwsze, „małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości”, oraz, po drugie, że zagrażające im niebezpieczeństwa są obecnie jeszcze większe niż kilkadziesiąt lat temu. Mamy bowiem do czynienia, również w naszym Kraju, z ogromną promocją idei związanych z ideologią gender oraz z próbami prawnego usankcjonowania związków homoseksualnych. Podważane są najbardziej oczywiste i w pełni uzasadnione z punktu widzenia samego tylko zdrowego rozsądku te role kobiety i mężczyzny, które tkwiły w zamyśle Bożym w chwili stwarzania człowieka, o których mówi nam Boże Objawienie i które są przedmiotem nauczania Kościoła. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zobacz co się dzieje na Bosko.pl

boskoDo naszej redakcji wpłynął taki oto list:

Szczęść Boże
w imieniu redakcji portalu młodzieżowego Bosko.pl zwracam się z uprzejmą prośbą o dodanie naszego baneru na stronie Parafii.
Znajdujemy się w Łodzi przy parafii św. Teresy i św. Jana Bosko, dlatego byłoby nam niezmiernie miło, gdyby wsparły nas także lokalne środowiska zaangażowane w pracę z młodzieżą.
Chcemy także dodać, że na naszej stronie można po uprzednim zarejestrowaniu samodzielnie dodawać informacje o organizowanych przez siebie akacjach. Może ktoś z Państwa byłby zainteresowany współpracą? Mogą być to publikacje zarówno dotyczące wiary, kultury, jak i szeroko rozumianego życia:) Jesteśmy otwarci na różnorodne pomysły.

SB Redakcja Bosko.pl

Baner dodaliśmy do bocznego panelu i zachęcamy do zaglądania na stronę Bosko.pl. Wszystkiego dobrego

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe