Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 22 listopada

Chrystys Krol Wszechswiata1. Relikwie Św. Jana Pawła II, nawiedzające wszystkie parafie Archidiecezji Łódzkiej w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, w najbliższy piątek o godz. 15:00 przybędą do naszego kościoła. Będzie możliwość adoracji i ucałowania tych Relikwii, które sobotę przekażemy do kaplicy Sióstr przy ulicy Złocieniowej.

2. Dzisiejsza niedziela, to ostatnia niedziela liturgicznego roku kościelnego. Przyszła niedziela, 29 listopada, to już I niedziela Adwentu. Postarajmy się, aby tradycyjne zabawy Andrzejkowe zakończyć w sobotę o północy.

3. Poświęcone opłatki wigilijne, jak każdego roku, docierają do wszystkich katolickich rodzin w naszej parafii. Opłatki z naszymi życzeniami roznoszą Łącznicy, upoważnieni przez Ks. Proboszcza. Dziękujemy za życzliwość Waszych serc i składane ofiary staropolskim „Bóg zapłać”! Opłatki są również w zakrystii, kancelarii i naszym kiosku.

4. W naszym kiosku jest prasa katolicka. Polecamy nowy numer Niedzieli, Gościa Niedzielnego, Idziemy.

5. Są już do nabycia świece CARITAS „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Dziś są jeszcze wszystkie rodzaje. Podane przy nich ceny, to najniższe ofiary, zawsze można ofiarować więcej.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

W obiektywie: Wieczór Uwielbienia, Narodowe Święto Niepodległości oraz symbole ŚDM

SONY DSCW niedzielny wieczór 15 listopada zgromadziliśmy się już po raz drugi na Wieczorze Uwielbienia. Tym razem, przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, modliliśmy się o uzdrowienie. Modlitwie towarzyszyła piękna oprawa muzyczna. Na koniec, tak jak poprzednio, Ksiądz Marcin pobłogosławił każdego niemal indywidualnie Najświętszym Sakramentem.

11 listopada obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania Niepodległości. Po Mszy św. za Ojczyznę przeszliśmy pod tablicę przy ul. 11 Listopada, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

9 października naszą Parafię nawiedziły symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Narodowego Święta Niepodległości, z drugiego Wieczoru Uwielbienia połączonego z modlitwą o uzdrowienie oraz peregrynacji Symboli ŚDM. Za zdjęcia dziękujemy panu Janowi oraz panu Zenonowi!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Życzenia imieninowe dla Ks. Marcina

bukiety

Dziś przypadają imieniny Księdza Marcina.

Z tej okazji życzymy Solenizantowi Bożego błogosławieństwa, opieki Świętego Patrona oraz wiele radości.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na modlitwę o uzdrowienie!

Całun_plakat-1 (1)

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN

KEPKościół prześladowany w świecie

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Słowo Boże ukazuje dzisiaj szczególną bliskość i zatroskanie Boga o ludzi prostych, pozbawionych środków do życia i zagrożonych w swojej egzystencji. Chrystus koncentruje naszą uwagę na ubogiej i pokornej wdowie oraz jej ofiarnym geście, w którym zawiera się także całkowite zaufanie Bogu. Ona nie ma dokąd iść, więc przychodzi do Boga i oddając Mu wszystko, poddaje się Jego Opatrzności. Ufa bezgranicznie dobroci Boga i powierza Mu całe swe życie. Słowo Boże jest zawsze żywe i aktualne. Dziś, gdy przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to ewangeliczna wdowa jawi się jako obraz prześladowanego Kościoła. Patrząc na ubogą wdowę, musimy zobaczyć w niej miliony naszych braci i sióstr prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Musimy ich zobaczyć, tak jak Chrystus dostrzegł w świątyni ignorowaną przez wszystkich ubogą i pokorną wdowę. Nie możemy nie zauważyć brata, który cierpi jak Chrystus i dla Chrystusa. Zachowalibyśmy się wówczas jak bliscy Chrystusa, którzy w czasie Jego męki i śmierci obojętnie „stali z daleka” (por. Łk 23,49). Do nas samych odnosiłyby się wówczas słowa Psalmisty, który żali się przed Bogiem: „Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby i moi bliscy trzymają się z daleka” (Ps 38,12).

1.      Współczesne prześladowanie chrześcijan

Prześladowanie chrześcijan jest dzisiaj faktem niezaprzeczalnym. Aby się o tym przekonać, wystarczy uważnie obserwować wydarzenia, które dokonują się na naszych oczach lub docierają do nas poprzez środki masowego przekazu. Prześladowania chrześcijan wpisują się w szerszy kontekst eskalacji przemocy i agresji, którą obserwujemy w otaczającym nas świecie. Gwałt i przemoc pojawiają się tam, gdzie naruszając godność człowieka, usiłuje się narzucić mu jakiś rodzaj zachowania, system społeczny, religijny lub wymusić na nim rezygnację z tego, co mu się słusznie należy. 

Prześladowanie chrześcijan przybiera dziś różne formy: od ośmieszania, marginalizacji i usuwania z przestrzeni publicznej aż do odbierania życia. Kontynent europejski, który po upadku Cesarstwa Rzymskiego odbudował się pod sztandarem Krzyża, dzisiaj jest odcinany od znaku swojej tożsamości, kultury, a przede wszystkim od chrześcijańskich korzeni. Krzyż Chrystusa i inne chrześcijańskie symbole stają się w niektórych częściach Europy zakazane. Coraz częściej na naszym kontynencie dochodzi też do profanacji miejsc kultu i cmentarzy. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

List Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski i 500. rocznicy obecności Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Łaskiej

MBUmiłowani Archidiecezjanie,

Słuchany przez nas przed chwilą dialog między Bartymeuszem, niewidomym żebrakiem z Jerycha, a Jezusem sprowadza się do zaledwie czterech zdań. Najpierw było dwukrotne wołanie owego biednego człowieka: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10, 47. 48), następnie pytanie Mistrza z Nazaretu: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Mk 10, 51a), na które z kolei Bartymeusz odpowiedział: „Rabbuni, żebym przejrzał” (Mk 10 51b). Na koniec usłyszał on słowa Chrystusa, które oznaczały dla niego zupełnie nowe życie: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10, 52a). Całość ewangelijnej opowieści kończy się bowiem następującym stwierdzeniem: Bartymeusz „natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą” (Mk 10, 52b).

W ciągu prawie dwóch tysięcy lat dziejów Kościoła historia Bartymeusza znajdowała swoje liczne i niekiedy prawdziwie przejmujące powtórzenia. Ciągle bowiem znajdowali się i znajdują ludzie, którzy właśnie u Chrystusa szukali ratunku dla siebie, którzy ten ratunek u Niego znaleźli i którzy odtąd szli już tylko za Nim.

Drodzy Siostry i Bracia!

Prawie 1050 lat temu historia Bartymeusza powtórzyła się w odniesieniu do ówczesnego władcy Polan Mieszka I i całego narodu polskiego. W 966 roku, zapewne w Wielką Sobotę, przypadającą wtedy na dzień 14 kwietnia, Mieszko I wraz ze swoim dworem i książęcą drużyną przyjął sakrament Chrztu świętego. Była to jego w pełni wolna i suwerenna decyzja. Mógł przecież – podobnie jak czynili to wodzowie Słowian połabskich czy Prusowie – trwać nadal przy swoich pogańskich wierzeniach. A jednak, na wzór Bartymeusza, Mieszko I chciał się z nich wyzwolić, chciał duchowo „przejrzeć”. Uznał więc, że ratunku zarówno dla siebie, jak i dla całego narodu, któremu przewodził, może szukać jedynie w Chrystusie i Jego Ewangelii. Ze swym wołaniem o Chrystusa zwrócił się poprzez Czechy do Rzymu, w którym rządził wtedy papież Jan XIII. W odpowiedzi na jego prośbę przybyli do Polski pierwsi misjonarze. Widomym znakiem wielkiego powodzenia ich misji stało się to, że dwa lata później, w 968 roku, utworzono w Poznaniu biskupstwo, na którego czele stanął pierwszy w dziejach Kościoła w Polsce biskup o imieniu Jordan. Kolejnym, niezmiernie ważnym wydarzeniem w dziejach państwa polskiego i Kościoła w Polsce był tak zwany Zjazd Gnieźnieński w roku 1000, podczas którego utworzono podległą wprost Rzymowi metropolię gnieźnieńską, w skład której weszły trzy diecezje ze stolicami w Krakowie, we Wrocławiu i w Kołobrzegu. W ten sposób Polska znalazła się w Europie pojmowanej jako wspólnota państw i narodów chrześcijańskich. Jej znaczenie i głos liczył się nie tylko w wymiarze politycznym, ale przede wszystkim religijnym. Chrześcijański charakter państwa polskiego był bowiem przejmująco poświadczany modlitwą, krwią i męczeństwem świętych tamtych czasów: św. Wojciecha, Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich, św. Brunona z Kwerfurtu, św. Andrzeja Świerada, św. bp Stanisława Szczepanowskiego. Mimo tak zwanej reakcji pogańskiej w latach trzydziestych XI wieku Polska wiernie szła za Chrystusem – i tak zdąża za Nim po dzień dzisiejszy. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Życzenia imieninowe dla Ks. Rafała

bukietDziś imieniny obchodzi Ksiądz Rafał.

Życzymy Księdzu Bożego błogosławieństwa, dużo zdrowia i radości.

Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę za Solenizanta i uroczyste składanie życzeń podczas Mszy św. w niedzielę o godz. 10:00.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.

KEPOjciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium przypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą, a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym” (220). A zatem każdy obywatel – wierzący w szczególności – ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Pamiętajmy jednak, że „Kościół mocą swej misji oraz zgodnie ze swą istotą nie powinien wiązać się” z żadną partią lub „systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym” oraz że „właściwe posłannictwo, jakie Chrystus powierzył swemu Kościołowi, nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy społecznego” (Gaudium et spes, 42).

Zachęcamy więc każdego z wiernych do głosowania w zgodzie z własnym sumieniem, wrażliwym na dobro wspólne i stojącym na straży życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Warszawa, dnia 7 października 2015 roku

Archidiecezja Łódzka.
Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej.
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Symbole ŚDM w naszym kościele!

symbole SDM

Już jutro (piątek) w naszym kościele między 15:00 a 16:30 będą obecne Symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Peregrynacja rozpocznie się Mszą św. o godz. 15:00, następnie Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja. Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko młodych, do uczczenia tych Symboli i wspólnej modlitwy.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym na najlepsze zdjęcie z peregrynacji Symboli ŚDM ogłoszonym przez Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej. Więcej informacji w regulaminie.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej – rocznica zwycięstwa Maryi

Bitwa pod LepantoObchodzimy dziś rocznicę bitwy morskiej pod Lepanto (obecnie Nafpaktos), która rozegrała się 7 października 1571 roku. Bitwa była częścią konfliktu, rozgrywającego się pomiędzy Ligą Świętą (Hiszpania, Wenecja, Państwo Kościelne) a Imperium Osmańskim. Stała się zwycięstwem Europejczyków, którzy powstrzymali widmo islamskiej inwazji, podniosła morale walczących i przekonała o możliwości pokonania potężnego Imperium.

Agresorem w konflikcie stał się sułtan Selim II – Turcy opanowali Cypr i zagrozili bezpośrednią inwazją na Europę. Wobec takiego zagrożenia Liga Święta wyruszyła naprzeciw. Do walki doszło w Zatoce Patraskiej u wschodnich wybrzeży Grecji.

Po stronie katolickiej dowództwo sprawował książę Juan de Austria, po tureckiej Ali Pasza.

Zwycięstwo katolikom zapewniła dobra taktyka, polegająca na ostrzale, który nie dopuścił Turków do abordażu. Po około 4 godzinach walki muzułmanie zostali rozbici.

Bitwa pod Lepanto uważana jest za największą bitwę morską w historii. Obie walczące strony wystawiły ponad 200 okrętów, a straty pokonanych szacowane są na kilka tysięcy.

Ówczesny papież Pius V przypisał wygraną wstawiennictwu Maryi. W obliczu nieuchronnej wojny polecał Jej sprawę pokoju w modlitwie różańcowej. Miał wówczas doznać wizji, w której poznał wynik bitwy. Nad jej miejscem przebywała Najświętsza Panna, która wspomagała flotę chrześcijańską.

Rok po wygranej bitwie papież ogłosił w tym dniu święto Matki Boskiej Zwycięskiej, a w 1573 r. przemianowano je na święto Matki Boskiej Różańcowej. W 1716 roku rozszerzono je na cały Kościół i do dziś obchodzone jest w tym dniu.

Tekst pochodzi ze strony internetowej tygodnika Gość Niedzielny.
Autorem tekstu jest Marek Kozłowski.
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Koło Dyskusyjne Chrześcijan oraz Wieczór Uwielbienia po raz pierwszy, ale nie ostatni

Miniony weekend obfitował w nowe inicjatywy w naszej parafii. W sobotni wieczór grupa parafian spotkała się z ks. Rafałem w ramach Koła Dyskusyjnego Chrześcijan. Poruszane były różne, ważne dla osób praktykujących tematy m. in. obecność Aniołów Stróżów w naszym życiu. Spotkanie miało charakter otwartej rozmowy – każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie, podzielić się swoimi przemyśleniami czy wątpliwościami. Następne spotkanie zaplanowane jest na 7 listopada, tym razem będzie dotyczyło grzechu.

Natomiast w niedzielę odbył się Wieczór Uwielbienia, którego organizatorem był ks. Marcin oraz Ruch Światło-Życie. Adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólny śpiew oraz uwielbienie Boga zgromadziło dużą grupę wiernych nie tylko z naszej parafii. Podczas indywidualnej oraz wspólnej modlitwy można było oddać Panu Bogu wszystkie nasze troski i zmartwienia oraz zaprosić Go do naszego życia. Na koniec można było spotkać się z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie „face to face” (jak powiedział ks. Marcin), każdy otrzymał niemal indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. A wszystko to miało piękną oprawę muzyczną. Dziękujemy za piękne przeżycia!
Następny Wieczór Uwielbienia, planowany na 8 listopada, będzie połączony z modlitwą o uzdrowienie.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wieczór Uwielbienia w naszej parafii

monstrancja
Ruch  Światło-Życie zaprasza wszystkich na Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się w niedzielę (4 października) o godz. 19:30. Będzie to czas wspólnej modlitwy i uwielbienia Pana Boga w Najświętszym Sakramencie.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania

bierzmowanie1

W najbliższy piątek, 2 października, o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum oraz wszystkich, którzy pragną przystąpić do tego sakramentu w tym roku szkolnym. 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast 28 września

plakaty_ISKRA_pl

„Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” to 10 minut szczególnego wołania, zapraszania Boga do przestrzeni naszego życia. Życia prywatnego i życia publicznego,  do sfery sacrum i sfery profanum. Do świata porządku i chaosu, wewnętrznej kontemplacji i zgiełkliwego pośpiechu. 10 minut na ulicy, to specjalny czas, kiedy możemy powiedzieć głośno i wyraźnie: Jezu, ufam Tobie!”.

To niepowtarzalna okazja do podzielenia się orędziem o Bożym Miłosierdziu z przechodzącym obok człowiekiem. To błysk nadziei dla udręczonych odwiecznym poszukiwaniem miłości. Paradoksalnie, najpiękniejszą miłość można tego dnia spotkać na smutnej ulicy.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy na ulicach naszej parafii. Będziemy modlić się na skrzyżowaniach ulic Zgierska – Jesionowa i Zgierska – Pasieczna oraz na boisku przy Szkole Podstawowej nr 122 (ul. Jesionowa).

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

List Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie modlitwy Archidiecezji Łódzkiej za Synod Biskupów i za Ojczyznę

bp Marek JędraszewskiUkochani Archidiecezjanie!

Wymowa czytanego przed chwilą fragmentu Listu świętego Jakuba Apostoła jest dla nas wszystkich jednoznaczna: każdy człowiek otrzyma od Boga sprawiedliwą zapłatę za swoje czyny. Ci ludzie, którzy są zadufani w zdobyte i w posiadane przez siebie rzeczy, symbolizowane przez wykwintne szaty, złoto i srebro, a którzy skrzywdzili przy tym człowieka sprawiedliwego, w dniach ostatecznych zostaną surowo osądzeni. Dlatego też tak ważną sprawą jest, aby życie każdego człowieka upływało w duchu prawdziwej mądrości, o której Apostoł Jakub pisał nieco wcześniej w swoim Liście: „Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy” (Jk 3, 17). Ludzie żyjący duchem takiej właśnie mądrości, zaprowadzają na świecie – jak naucza Apostoł Jakub – autentyczny pokój (por. Jk 3, 18).

Nie jest to jednak rzeczą łatwą. Aby być prawdziwie mądrym człowiekiem i aby zasłużyć na błogosławieństwo Chrystusa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9), trzeba wyruszyć na drogę duchowego radykalizmu. O nim niezwykle plastycznie i przejmująco mówił Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, zwracając się z następującymi wskazaniami do swoich uczniów: „jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła” (Mk, 9, 45. 47). Radykalizm ten wynika z tego, że człowiek zostaje postawiony wobec konieczności wyboru: królestwo Boże albo grzech. W tej sytuacji Chrystus domaga się od swoich uczniów, aby w sposób zdecydowany i jednoznaczny opowiedzieli się za królestwem Bożym, a równocześnie odcięli się od tego wszystkiego, co mogłoby prowadzić do grzechu – nawet jeśli by to odcięcie wiązało się z osobistym zmaganiem, a nawet z cierpieniem.

Drodzy Siostry i Bracia!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie wielokrotnie przychodzi nam stawać wobec trudnych wyborów, w których w grę wchodzi szczególne: albo – albo. Nie zawsze wiemy, jak się wtedy zachować. Wówczas z pomocą przychodzą nam następujące słowa Pana Jezusa: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37). Mamy się więc jednoznacznie opowiadać za tym, czego oczekuje od nas sam Chrystus, a równocześnie podobnie jednoznacznie odrzucać wszelkie zło, które często w sposób kłamliwy i zwodniczy przybiera pozory dobra. Wierne trwanie przy nauce Chrystusa wymaga od nas najpierw właściwego – czyli zgodnego z Ewangelią – rozeznania sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdujemy, a następnie odwagi i mocy ducha, aby konsekwentnie zdążać za wskazaniami naszego Mistrza i Pana. Do tego rozeznania i do tego dążenia drogami Chrystusa potrzebna nam jest przede wszystkim modlitwa.

Dzisiaj, kiedy za kilka dni zacznie się miesiąc październik, chciałbym Was, Najmilsi, w sposób szczególny zachęcić do modlitwy różańcowej. Do odmawiania właśnie tej modlitwy wzywała – także nas – Matka Najświętsza w swoich wielkich i uznanych przez Kościół objawieniach, zwłaszcza w Lourdes i Fatimie. Do tej modlitwy wzywała Ona również w 1877 roku w Gietrzwałdzie na Warmii dwie polskie dziewczynki: trzynastoletnią Justynę Szafryńską i dwunastoletnią Barbarę Samulowską. Równocześnie bardzo Was proszę, Najdrożsi, abyście tę modlitwę za przyczyną Matki Najświętszej zanosili do Pana Boga szczególnie w dwóch intencjach: za Synod Biskupów poświęcony rodzinie, który rozpocznie się 4 października br., a także w intencji naszej Ojczyzny, aby pozostała ona – jak głosiło hasło z 1957 roku, z pierwszego roku Wielkiej Nowenny przed Millennium Chrztu Polski – wierna „Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”. Proszę, aby w tę modlitwę włączyło się jak najwięcej osób, które by ją odmawiały indywidualnie lub wspólnotowo, a jednocześnie zarządzam, aby podczas nabożeństw październikowych tego roku jedną dziesiątkę różańca ofiarowano za Synod Biskupów, a jedną za Polskę, pozostałe zaś w innych ważnych intencjach wskazanych przez duszpasterzy naszej Archidiecezji.

Równocześnie pragnę z całego serca podziękować duszpasterzom i wiernym parafii Archidiecezji Łódzkiej, które podjęły mój apel ze stycznia tego roku i które od 2 lutego – parafia po parafii – trwały lub będą jeszcze trwać na modlitwie w intencjach Synodu oraz małżeństw i rodzin. Jestem głęboko przekonany, że ten modlitewny trud przyniósł i ciągle przynosi błogosławione owoce dla wielu naszych rodzin, dla naszej Archidiecezji oraz całego Kościoła katolickiego. Nie może być zresztą inaczej, gdyż nasz osobisty wysiłek zmierzający do odrzucenia błędnych ideologii zagrażających małżeństwu i rodzinie, a przez to także stanowiących ogromne niebezpieczeństwo dla dobrej przyszłości naszej Ojczyzny, jest połączony z trwaniem wraz z Matką Najświętszą na kolanach przed Bogiem.

Właśnie na to radosne i ofiarne modlitewne trwanie przed naszym Ojcem, który jest w niebie, wszystkim Wam, Drodzy Siostry i Bracia, z serca błogosławię

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Archidiecezja Łódzka
Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe